Uurimistulemused

2011.a viis EPKK Maamajanduse Infokeskuse tellimisel läbi järelküsitluse

2011.a viis EPKK Maamajanduse Infokeskuse tellimisel läbi järelküsitluse (2009.a uuringus osalenud ühistute seas), et saada teada, kuidas on MAK toetused kaasa aidanud ühistegevusearendamisele, mida oleks vaja organisatsiooni arenguks ning milliseks hinnatakse ühistegevuse üldist olukorda. Küsitlusega saab tutvuda järgmisel lingil: http://www.maainfo.ee/public…

2009.a viis EPKK läbi uuringu „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited”

2009.a viis EPKK läbi uuringu „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited”. Uuringu tellis Maamajanduse Infokeskus ning sellega saab tutvuda järgmisel lingil: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2371