Tagasiside

Hea lehe külastaja! Ühistegevuse pikaajalise programmi meeskond palub Sinu ausat tagasiside ja ettepanekuid, et saaksime selle koos Sinule paremaks ja kasulikumaks muuta!

Hoolime sellest, et ühistegevuse koostöövorm muutuks järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks. Oleksime väga tänulikud, kui saaksime ausat tagasiside, soovitusi ja ettepanekuid kõige osas, mis puudutab meie ühist eesmärki!

Tagasiside, soovitused ja ettepanekud on anonüümsed.

Koostöös teeme paremini!