Koostöö ja majandusliku ühistegevuse kasulikkusest ühiskonnas

 

Mis loob ühistegevust? Mis on suurem eesmärk, miks koostööd teha? Kas me tahame teha koostööd? Mida saab muuta? Mida tuleb teha?

04.10.2017 toimus Eesti Maaülikoolis Ettevõtlusnädala raames seminar: “Koostöö ja majandusliku ühistegevuse kasulikkusest ühiskonnas”. Seminari viis läbi Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik. Kui Sul ei olnud võimalus seminaril osaleda, siis järgnevalt lingilt leiab seminari ettekande: Koostöö ja ühistegevuse kasulikkusest – Rando Värnik 04.10.2017

Koostöös teeme paremini!

Ühistu liikme käsiraamat – IV osa

                                             

“Ühistute ja kapitaliühingute vahel on väga suured ja põhimõttelised erinevused. Ühistud on loodud liikmete poolt liikmete jaoks, aktsiaseltsid aktsionäride poolt raha teenimise eesmärgil.” Jaan Leetsar, Dr (Econ). Tutvu 2012.a. Ühistu liikme käsiraamatu IV osaga: Ühistute võrdlus kapitaliühingutega

Ühistu liikme käsiraamat – I osa

     

“Et ühistu saaks olla edukas ja teenida hästi oma liikmete huve, on oluline, et ühistu liikmed ja ka töötajad omaksid vajalikke teadmisi ja oskusi ühistute juhtimiseks ning oleksid teadlikud oma õigustest ja kohustustest ühistu ees.” Jaan Leetsar, Dr (Econ) andis 2012.a. välja Ühistu liikme käsiraamatu. Tutvu ühistegevuse ajalooga Eestis: Ühistegevuse ajaloost Eestis

Põllumeeste ühistud Euroopa Liidus: poliitika, strateegiad ja organisatsioon

Ühistud on pikaaegselt olnud olulised institutsioonid tugevdamaks põllumeeste majanduslikku positsiooni. Ühistud on seotud kollektiivsete läbirääkimistega ja tegevuskulude alandamisega, et saavutada tasakaalustavat jõudu toidutööstuses. Ühistud esindavad ka koordinaatori rolli garanteerides kõrget kvaliteeti tarneahelas. Loe edasi