Ühistegevused

Maamajanduse Infokeskus viis 2012. aastal läbi konkursi “Märka uuenduslikku põllumajandust”, mille üheks eesmärgiks oli tuua esile häid põllumajandusprojektide näiteid, mis on Eesti maaelu arengukava 2007-2013 (MAK) raames toetust saanud. Konkurss viidi läbi kolmes kategoorias: põllumajanduse ühistegevuse projekt, uuenduslik põllumajandusprojekt ja põllumajanduslik teadmussiirde projekt.

Ühistegevuse projektinäidete lood leiab järgnevatelt linkidelt:

Rohkelt informatsiooni Ühistegevuse kohta leiab järgnevalt Maamajanduse Infokeskuse lingilt: http://www.maainfo.ee/?page=3467#Meediakajastused_ja_uudised