Uuringud

Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas

Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi uurijate sulest ilmus äsja uuring “Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas”. Selles hinnatakse 23 Eesti põllumajandusühistu juhtimisvõimekust ja turuosa ning nende positsiooni toidutarneahelas. Uuringu järeldustena pakuvad autorid võimalusi põllumajandusühistute juhtimisvõimekuse ja positsiooni parandamiseks tarneahelas. Uuring on Eesti kontekstis harukordne, kuna üheski varasemas uurimistöös pole uuritud Eesti […]

Posted in Uuringud | Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas kommenteerimine on välja lülitatud

Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistutest Eestis 2018

Koostanud: Rando Värnik, Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi professor; Kaie Laaneväli, Maaeluministeeriumi Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist; Liis Võlli, Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi projekti assistent. Põllumajandusühistutel on toidutarneahelas täita oluline roll põllumajandus- ja toiduainesektori mitmekesise ettevõtlusstruktuuri säilitamisel, õiglaste ning stabiilsete sissetulekute tagamisel, konkurentsivõime ja turule orienteerituse suurendamisel ning lisandväärtuse ja ekspordivõimekuse tõstmisel. […]

Posted in Uuringud | Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistutest Eestis 2018 kommenteerimine on välja lülitatud

2011.a viis EPKK Maamajanduse Infokeskuse tellimisel läbi järelküsitluse

2011.a viis EPKK Maamajanduse Infokeskuse tellimisel läbi järelküsitluse (2009.a uuringus osalenud ühistute seas), et saada teada, kuidas on MAK toetused kaasa aidanud ühistegevusearendamisele, mida oleks vaja organisatsiooni arenguks ning milliseks hinnatakse ühistegevuse üldist olukorda. Küsitlusega saab tutvuda järgmisel lingil: http://www.maainfo.ee/public…

Posted in Uuringud | 2011.a viis EPKK Maamajanduse Infokeskuse tellimisel läbi järelküsitluse kommenteerimine on välja lülitatud

2009.a viis EPKK läbi uuringu „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited”

2009.a viis EPKK läbi uuringu „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited”. Uuringu tellis Maamajanduse Infokeskus ning sellega saab tutvuda järgmisel lingil: http://www.maainfo.ee/index.php?page=2371

Posted in Uuringud | 2009.a viis EPKK läbi uuringu „Põllumajandussaaduste ja -toodete ühisturustamise praktilised näited” kommenteerimine on välja lülitatud