Materjalid

Infopäevad

Infopäevad

06.03.2017 ja 08.03.2017 infopäevade "Alustav ühistu - tutvustav osa ja praktiku vaade" materjalid: Tegutsevate ühistute kogemused TÜ Farm IN Ühistu loomise protsess, ühistu toimimise põhimõtted, liikmete õigused ja kohustused Tegutsevate ühistute...
Täienduskoolitused

Täienduskoolitused

Täienduskoolituste jaotusmaterjalid jagatakse kõigile osalejatele. Samuti lisatakse lehele allalaetavad materjalid peale täienduskoolituste toimumist. 23.05.2017 - 24.05.2017 täienduskoolituse “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadus...
Õpiringid

Õpiringid

Kokkuvõtted õpiringi aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osalejatega. 2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi: Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring; piimatootjate koostöö õpiring; toidunisu tootjate koostöö õpirin...
Konverentsid

Konverentsid

Allalaetavad konverentsi ettekanded või nende kokkuvõtted avaldatakse lehel konverentsile järgneva 5 tööpäeva jooksul. 17.11.2017 konverentsi “Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood” materjalid: Põllumajandusühistute koostöömudelid tulevikus - Co...
Ettevõtete külastused

Ettevõtete külastused

Kokkuvõtted ettevõtete külastuste aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osavõtjatega. 09.05.2017 külastati Bacula AS-i ja BioMari OÜ-d. Külastused toimusid teemal: “Toorme väärindamine ja väärtusahelas kõrgemale jõudmine”. 18.05.2017 kälastati Kaarli ...