Materjalid

Infopäevad

Infopäevad

26.04.2017 infopäeva "Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega" materjalid: Ühistuline tegevus KEVILI vaates KEVILI nutilahendused Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega   17.04.2017 infopäeva "Nutikad lahendused ja koo...
Täienduskoolitused

Täienduskoolitused

Täienduskoolituste jaotusmaterjalid jagatakse kõigile osalejatele. Samuti lisatakse lehele allalaetavad materjalid peale täienduskoolituste toimumist. 23.05.2017 - 24.05.2017 täienduskoolituse “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja sea...
Õpiringid

Õpiringid

Kokkuvõtted õpiringi aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osalejatega. 2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi: Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring; piimatootjate koostöö õpiring; toidunisu tootjate koost...
Konverentsid

Konverentsid

Allalaetavad konverentsi ettekanded või nende kokkuvõtted avaldatakse lehel konverentsile järgneva 5 tööpäeva jooksul. 17.11.2017 konverentsi “Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood” materjalid: Põllumajandusühistute koostöömudelid tulevikus - Co...
Ettevõtete külastused

Ettevõtete külastused

Kokkuvõtted ettevõtete külastuste aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osavõtjatega. 09.05.2017 külastati Bacula AS-i ja BioMari OÜ-d. Külastused toimusid teemal: “Toorme väärindamine ja väärtusahelas kõrgemale jõudmine”. 18.05.2017 kälastati Kaarli ...