Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas

Põllumajanduse, toidu ja maamajanduse valdkondade teadmussiirde programmi (ÜhendPiP) eesmärk on korraldada teadmussiirde tegevusi erinevaid osapooli otsustusprotsessis ja tegevuste täitmisel kaasates. Teadmussiirde tegevusi viiakse ellu vastavalt Eesti põllumajanduse ja toidutootmise arenguvajadusele ning erinevate arengukavade eesmärkidele.

Programm hõlmab kaheksat valdkonda: 1) aiandus; 2) loomakasvatus; 3) mahemajandus; 4) taimekasvatus; 5) toit ja toiduohutus; 6) ühistegevus; 7) põllumajanduspoliitika abinõud; 8) horisontaalsed teemad ja teabesalv. Selle maht on 3,5 miljonit eurot ning programmi raamleping sõlmiti 31. märtsil 2021 ja see kehtib kuni 30. juunini 2023.

Programmi viib ellu konsortsium koosseisus:

  • Põllumajandusuuringute Keskus
  • Maaelu Edendamise Sihtasutus
  • Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
  • Eesti Toiduainetööstuse Liit
  • Eesti Maaülikool
  • Eesti Taimekasvatuse Instituut
  • Mahepõllumajanduse Koostöökogu

Programmi kohta saab rohkem infot SIIT.

Programm viiakse ellu Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames ja seda toetab Euroopa Liit.