Eesti põllumajandusühistute juhtimismudeli mõju ühistu juhtimisvõimekusele ning põllumajandustootja positsioonile toidutarneahelas

Uuringu eesmärk on analüüsida, kuidas mõjutab ühistu juhtimismudeli valik ühistu juhtimisvõimekust ning põllumajandustootja positsiooni toidutarneahelas. Uuringu tulemusi kasutatakse ühistegevuse arendamisele suunatud poliitikameetmete kujundamisel, et tulevikus sekkumisloogikaid varasemast enam varieerida ning uuringu tulemustest saab sisend ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi ühistute juhtimisvõimekuse tõstmisele suunatud tegevuste läbiviimisel.

Uuring vastab järgmistele uurimisküsimustele:

  1. Millised juhtimismudelid on Eesti põllumajandusühistutes esindatud?
  2. Kuidas Eesti põllumajandustootjad valivad ühistule juhtimismudelit?
  3. Milline on hinnang Eesti põllumajandusühistute juhtimisvõimekusele?
  4. Milline on hinnang Eesti põllumajandustootjate positsioonile toidutarneahelas?
  5. Kuidas ühistu juhtimismudel mõjutab ühistu juhtimisvõimekust?
  6. Kuidas mõjutab Eestipõllumajandusühistute juhtimisvõimekus ühistu konkurentsipositsiooni turul?
  7. Kuidas tõsta Eesti põllumajandusühistute juhtimisvõimekust?

Uuringu kohta saab rohkem infot SIIT ja selle lõpparuanne asub SIIN.

Uuringut toetas Euroopa Liit.