Infopäevad

2020

04.03.2020 infopäeva “Ühistegevuse olemus” materjalid:

04.03.2020 – Meelis Annus, Põllumeeste ühistu KEVILI, “Ühistegevuse kogemused PÜ KEVILI näitel

04.03.2020 – Rando Värnik, Eesti Maaülikool, “Piimatootmise tulemusmõõdikud kui töövahend piimaühistu töölaual


2019

07.10.2019 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu omanik on ühistu liige – Olav Kreen 07.10.2019

24.05.2019 infopäeva “Toorme hinna kujunemine ühistu liikmele” materjalid:

Toorme hinna kujunemine TÜ EPIKO näitel – Üllas Hunt 24.05.2019

Toorme hinna kujunemine Põllumeeste ühistu KEVILI näitel – Meelis Annus – 24.05.2019

18.03.2019 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu omanik on ühistu liige – Dr Constantine Iliopoulos 18.03.2019

15.03.2019 infopäeva “Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas” materjalid:

Ülevaade EPND, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes erinevaid ebaausaid kaubandustavasid – Kaie Laaneväli-Vinokurov 15.03.2019

Ebaausad kauplemispraktikad ning võimalused nendevastaseks kaitseks – Meeli Lindsaar 15.03.2019

07.02.2019 infopäeva “Kuidas lahendada konflikte” materjalid:

Kuidas lahendada konflikte – Ene Seidla 7.02.2019

30.01.2019 infopäeva “Kuidas lahendada konflikte” materjalid:

Kuidas lahendada konflikte – Ene Seidla 30.01.2019


2018

30.10.2018 infopäeva “Ühistegevuse praktilised näited” materjalid:

Ühistegevuse praktilised näited – Edgars Ruža 30.10.2018

24.10.2018 infopäeva “EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused” materjalid:

Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks – Kaie Laaneväli 24.10.2018

Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks – Janeli Tikk 24.10.2018

Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid – Katrin Tasa 24.10.2018

26.09.2018 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused – Olav Kreen 26.09.2018

Ühistu liikmeks olemise olemus – Vahur Tõnissoo 26.09.2018

27.02.2018 infopäeva “Ühistegevuse praktilised näited” materjalid:

Ühistegevuse praktilised näited – Edgars Ruža 27.02.2018

14.02.2018 infopäeva “EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused” materjalid:

Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks – Kalev Karisalu 14.02.2018

Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks – Janeli Tikk 14.02.2018

Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid – Katrin Tasa 14.02.2018

07.02.2018 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused – Olav Kreen 07.02.2018

Ühistu liikmeks olemise olemus – Vahur Tõnissoo 07.02.2018


2017

26.04.2017 infopäeva “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega” materjalid:

Ühistuline tegevus KEVILI vaates

KEVILI nutilahendused

Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega

17.04.2017 infopäeva “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega” materjalid:

TÜ Talukartul

Infovara – parem teave, parem tulemus

Polli Aiandusuuringute Keskus

27.03.2017 ja 10.04.2017 infopäevade “Ühistu seadusandlus” materjalid:

Seadusandlus ühistegevuses suhtluse korrastamiseks

Ühistegevus

06.03.2017 ja 08.03.2017 infopäevade “Alustav ühistu – tutvustav osa ja praktiku vaade” materjalid:

Tegutsevate ühistute kogemused TÜ Farm IN

Ühistu loomise protsess, ühistu toimimise põhimõtted, liikmete õigused ja kohustused

Tegutsevate ühistute kogemused

Ühistegevuse arendamine

Tugi ja toetusvõimalused alustavale ühistule, kapitali kaasamine