Tegevuskava

2017.a. teostati ühistegevuse programmi raames järgnev:

 • 6 infopäeva;
 • 5 ühepäevast täienduskoolitust;
 • 3 kahepäevast täienduskoolitust;
 • 1 konverents;
 • 3 ühepäevast Eesti ettevõtete külastust;
 • Iirimaa piimandusettevõtete külastus;
 • 3 õpiringi, mis kohtusid 3 korda aastas;
 • teabematerjal: “Teabematerjal alustavale ühistule”.

2018.a. teostati ühistegevuse programmi raames järgnev:

 • 6 infopäeva;
 • 8 ühepäevast täienduskoolitust;
 • 3 kahepäevast täienduskoolitust;
 • 1 konverents;
 • 4 ühepäevast Eesti ettevõtete külastust;
 • Šotimaa lihatootmis ettevõtete külastus;
 • 3 õpiringi, mis kohtusid 3 korda aastas;
 • käsiraamat: “Ühistu loomise käsiraamat”;
 • teabematerjal: “Toodete eksport ja turustamine”;
 • teabematerjal: “Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse”.

2019.a. on planeeritud teostada järgnev:

 • 6 infopäeva;
 • 5 ühepäevast täienduskoolitust;
 • 3 kahepäevast täienduskoolitust;
 • 1 konverents;
 • 4 ühepäevast Eesti ettevõtete külastust;
 • 1 välisriigi ettevõtete külastus;
 • 3 õpiringi, mis kohtuvad 3 korda aastas;
 • teabematerjal: “Ühistutevaheline koostöö”;
 • teabematerjal: “Ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine”;
 • teabematerjal: “Ühisturundamine”;
 • käsiraamat: “Areneva ühistu käsiraamat”;
 • käsiraamat: “Ühistu juhtimise käsiraamat”;
 • käsiraamat: “Ühistu nõukogu käsiraamat”.

2020.a. on planeeritud teostada järgnev:

 • 6 infopäeva;
 • 5 ühepäevast täienduskoolitust;
 • 3 kahepäevast täienduskoolitust;
 • 1 konverents;
 • 4 ühepäevast Eesti ettevõtete külastust;
 • 1 välisriigi ettevõtete külastus;
 • 3 õpiringi, mis kohtuvad 3 korda aastas;
 • teabematerjal: “Ühistu juhtimine”.