Materjalid

Infopäevad

Infopäevad

2020 04.03.2020 infopäeva "Ühistegevuse olemus" materjalid: 04.03.2020 – Meelis Annus, Põllumeeste ühistu KEVILI, "Ühistegevuse kogemused PÜ KEVILI näitel 04.03.2020 – Rando Värnik, Eesti Maaülikool, "Piimatootmise tulemusmõõdikud kui töövahend ...
Täienduskoolitused

Täienduskoolitused

Täienduskoolituste jaotusmaterjalid jagatakse kõigile osalejatele. Samuti lisatakse lehele allalaetavad materjalid peale täienduskoolituste toimumist. 23.05.2017 - 24.05.2017 täienduskoolituse “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadus...
Õpiringid

Õpiringid

Kokkuvõtted õpiringi aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osalejatega. 2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi: Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring; piimatootjate koostöö õpiring; toidunisu tootjate koostöö õpirin...
Konverentsid

Konverentsid

Allalaetavad konverentsi ettekanded või nende kokkuvõtted avaldatakse lehel konverentsile järgneva 5 tööpäeva jooksul. 17.11.2017 konverentsi “Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood” materjalid: Põllumajandusühistute koostöömudelid tulevikus - Co...
Ettevõtete külastused

Ettevõtete külastused

Kokkuvõtted ettevõtete külastuste aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osavõtjatega. 09.05.2017 külastati Bacula AS-i ja BioMari OÜ-d. Külastused toimusid teemal: “Toorme väärindamine ja väärtusahelas kõrgemale jõudmine”. 18.05.2017 kälastati Kaarli ...