Materjalid

Infopäevad

Infopäevad

2020 04.03.2020 infopäeva "Ühistegevuse olemus" materjalid: 04.03.2020 – Meelis Annus, Põllumeeste ühistu KEVILI, "Ühistegevuse kogemused PÜ KEVILI näitel 04.03.2020 – Rando Värnik, Eesti Maaülikool, "Piimatootmise tulemusmõõdikud kui töövahend ...
Täienduskoolitused

Täienduskoolitused

Täienduskoolituste jaotusmaterjalid jagatakse kõigile osalejatele. Samuti lisatakse lehele allalaetavad materjalid peale täienduskoolituste toimumist. 23.05.2017 - 24.05.2017 täienduskoolituse “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadus...
Õpiringid

Õpiringid

Kokkuvõtted õpiringi aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osalejatega. 2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi: Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring; piimatootjate koostöö õpiring; toidunisu tootjate koostöö õpirin...
Konverentsid

Konverentsid

Konverentsi „Tootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks“ materjalid (09.10.2020) Tervituskõne – Arvo Aller (09.10.2020) The day-to-day running of the cooperative in management, legislation, investment and trade. Perspective of producer...
Ettevõtete külastused

Ettevõtete külastused

Kokkuvõtted ettevõtete külastuste aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osavõtjatega. 09.05.2017 külastati Bacula AS-i ja BioMari OÜ-d. Külastused toimusid teemal: “Toorme väärindamine ja väärtusahelas kõrgemale jõudmine”. 18.05.2017 kälastati Kaarli ...