Täienduskoolitused

Täienduskoolituste jaotusmaterjalid jagatakse kõigile osalejatele. Samuti lisatakse lehele allalaetavad materjalid peale täienduskoolituste toimumist.

23.05.2017 – 24.05.2017 täienduskoolituse “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadusandlus” materjalid:

Ühistu baasteadmised I – Jaan Leetsar 23.05.2017

Ühistu baasteadmised II – Jaan Leetsar 23.05.2017

Ühistuline organisatsioon I – Vahur Tõnissoo 23.05.2017

Ühistuline organisatsioon II – Vahur Tõnissoo 23.05.2017

Ühistu seadusandlus – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk 24.05.2017

Alljärgnevad dokumendid on koostatud koolituse käigus grupitööna. Dokumendid sobivad praktikas kasutuselevõtuks, kuid eelduslikult vajavad täpsustamist küsimustes, mis sõltuvad teie vajadustest ja eesmärkidest. Põhikirja dokumendis on peamised sellised kohad kollasega esile tõstetud. Üldkoosoleku protokolli puhul on päevakord ja otsustus küsimused näitlikud ning tekstid tuleks asendada teie soovitud punktidega. Küsimuste korral on Advokaadibüroo LEXTAL meeleldi valmis abistama!

TÜ näidis põhikiri 24.05.2017 – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk

Korralise üldkoosoleku protokoll 24.05.2017 – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk

 

30.05.2017 täienduskoolituse “Koolitus ühistu liikmele: majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine” materjalid:

Majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine – Jüri Lehtsaar 30.05.2017

Alljärgnev dokument on abivahend bilansi ja kasumiaruande horisontaal- ja vertikaalanalüüsiks ning rahandussuhtarvude arvutamiseks. Sisestage ainult oma ettevõtte andmed bilansi ja kasumiaruande vastavatele ridadele.

Finantsanalüüsi näide – Jüri Lehtsaar 30.05.2017

 

08.06.2017 – 09.06.2017 täienduskoolituse “Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis” materjal:

Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis – Ene Seidla 08.06.-09.06.2017

 

08.09.2017 täienduskoolituse “Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid” materjal:

Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid – Ene Seidla 08.09.2017

 

13.09.2017 – 14.09.2017 täienduskoolituse “Ühistu kasvatamine läbi finantsjuhtimise ja kapitali kaasamise” materjal:

Finantsjuhtimine Wiru Vili TÜ näitel – Meelis Maks 13.09.2017

Ühistu kasvatamine läbi finantsjuhtimise ja kapitaliseerimine – Meelis Annus 13.09.2017

Võõrkapitali kaasamine ühistu arenguks TÜ Farm In näitel – Margo Kuusk 14.09.2017

Panga kui kreeditori vaade esitatud taotlusele – Brit Padjus 14.09.2017

 

19.09.2017 täienduskoolituse “Alustava ühistu juhi täienduskoolitus” materjal:

Alustava ühistu juhi täienduskoolitus – Mart Undrest 19.09.2017

 

12.10.2017 täienduskoolituse “Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid” materjal:

Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid – Ene Seidla 12.10.2017

 

14.12.2017 täienduskoolituse “Riskijuhtimine põllumajanduses” materjal:

Riskijuhtimine põllumajanduses – Rando Värnik 14.12.2017

 

25.01.2018 täienduskoolituse “Tulundusühistu finantsjuhtimine” materjalid:

Tulundusühistu raamatupidamine – Mary Mägi 25.01.2018

Tulundusühistu finantsjuhtimine – Enre Oru 25.01.2018

 

31.01.2018 täienduskoolituse “Ühistu sisenemine jaekaubandusse” materjalid:

Väiketootja sisenemine jaekaubandusse – Sirkka Pintmann 31.01.2018

Coop Eesti jaekaubandusest – Oliver Rist 31.01.2018

 

06.03.2018 täienduskoolituse “Ühistuline turundamine” materjalid:

Toidutootjate turundus kaubanduskeskustes – Piret Kull 06.03.2018

Ühistuline koostöö Eestimaa Kartul TÜ näitel – Oliver Ots 06.03.2018

Matsimoka lugu – Jan Inno 06.03.2018

 

21.03.2018 täienduskoolituse “Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel” materjalid:

Ühistegevus põllumajanduse esindusorganisatsioonides – Roomet Sõrmus 21.03.2018

Ühistulise tegevuse kogemused – Tõnu Post 21.03.2018

TÜ Farm In ühistute vaheline sisendite ostu osakond – visioon ja tegelikkus – Urmas Pallon 21.03.2018

 

03.04.-04.04.2018 täienduskoolituse “Ekspordikoolitus” materjalid:

Eksport ning riskide juhtimine toorainete kaubanduses – Indrek Aigro 03.04.2018

Mida toota ja kuhu müüa – Ülo Kivine 03.04.2018

AS Salvest – ajalugu ja arenguvõimalused kodu- ja eksportturgudel – Veljo Ipits 04.04.2018

Eesti piimanduse senisest suurema konkurentsivõime tekkimise eeldused – Jaanus Murakas 04.04.2018

 

24.04.-25.04.2018 täienduskoolituse “Kommunikatsioon ühistus” materjalid:

Kommunikatsioon ühistus – Ene Seidla 24.04.-25.04.2018

 

04.09.-05.09.2018 täienduskoolituse “Keskühistu loomine” materjalid:

Keskühistu moodustamine ühistute ühinemisel Piimandusühistu E-Piim näitel – Sulev Mölder 04.09.2018

Nõukogu ja juhatuse liikmete roll TÜ Farm In käivitamisel – Vahur Tõnissoo 04.09.2018

Nõukogu ja juhatuse liikmete roll Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu arendamisel – Tanel Bulitko 05.09.2018

Keskühistu loomist puudutavad õigusaktid – Olavi-Jüri Luik ja Rainer Ratnik 05.09.2018

 

13.11.2018 täienduskoolituse “Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel” materjalid:

Esindusorganisatsioonide roll ühistegevuse arendamisel Eestis – Kerli Ats 13.11.2018

TÜ Farm IN kasvuraskused ja tulevik – Urmas Pallon 13.11.2018

Põllumeeste ühistu KEVILI kogemus koostööst teiste ühistutega – Jaak Läänemets 13.11.2018

 

15.02.2019 täienduskoolituse “Riskijuhtimine põllumajanduses” materjalid:

Riskijuhtimine põllumajanduses – Rando Värnik 15.02.2019

Ühistegevus ja riskijuhtimine – Kalle Kits 15.02.2019

 

12.04.2019 täienduskoolituse “Jaekaubanduse võimalused” materjalid:

Jaekaubanduse võimalused Selver AS-i näitel – Liisi Leitsmann 12.04.2019

Jaekaubandusse pürgimise rõõmud ja mured – Meelis Mõttus 12.04.2019

 

23.04.2019 täienduskoolituse “Turunduse võimalused” materjal:

Turunduse kogemused Uma Mekk kaubamärgi näitel – Esta Frosch 23.04.2019

 

12.09.2019 täienduskoolituse “Ühistegevuse praktilised kogemused” materjalid:

Teraviljaühistute juhtimismudelite võrdlus I – Csaba Mihaly Jansik 12.09.2019

Teraviljaühistute juhtimismudelite võrdlus II – Csaba Mihaly Jansik 12.09.2019

Teraviljaühistute juhtimismudelite võrdlus III – Csaba Mihaly Jansik 12.09.2019

Teraviljaühistute juhtimismudelite võrdlus IV – Csaba Mihaly Jansik 12.09.2019

 

25.09.2019 – 26.09.2019 täienduskoolituse “Ühistegevuse praktilised kogemused” materjalid:

Ühistegevuse praktilised kogemused I – Steen Nørgaard Madsen 25.09.2019

Ühistegevuse praktilised kogemused II – Steen Nørgaard Madsen 25.09.2019

Ühistegevuse praktilised kogemused III – Steen Nørgaard Madsen 25.09.2019

Ühistegevuse praktilised kogemused IV – Steen Nørgaard Madsen 25.09.2019

Baltikumi piimaturg – Maido Solovjov 26.09.2019