Programm

Tutvustus

Tutvustus

Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas Antud programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettev...
Osalejad

Osalejad

Ühistegevuse pikaajalise programmi nõukogu liikmed: Hanna Tamsalu, Põllumajandusuuringute Keskus (nõukogu esimees) Jaak Läänemets, Põllumeeste ühistu KEVILI (nõukogu liige) Janeli Tikk, Maaeluministeerium (nõukogu liige) Leho Verk, Maaelu Edendamis...
Tegevuskava

Tegevuskava

2017.a. teostati ühistegevuse programmi raames järgnev : 6 infopäeva; 5 ühepäevast täienduskoolitust; 3 kahepäevast täienduskoolitust; 1 konverents; 3 ühepäevast Eesti ettevõtete külastust; Iirimaa piimandusettevõtete külastus; 3 õpiringi...
Analüüs

Analüüs

Ühistegevuse programmi raames kogutakse erinevate ürituste raames tagasiside. Osavõtjate tagasiside põhjal võib programmi raames 2017.a. esimesel poolaastal toimunud üritusi õnnestunuks pidada. On jagatud palju vajalikku teadmist ning üritustel osaleja...