Konverentsid

Konverentsi „Tootearendus – kuidas jõuda tooraine tootjast edukaks töötlejaks“ materjalid (09.10.2020)

Tervituskõne – Arvo Aller (09.10.2020)

The day-to-day running of the cooperative in management, legislation, investment and trade. Perspective of producer groups and organizations – Edīte Strazdiņa (09.10.2020)

Ühistu juhtimise, õiguse, investeeringute ja kauplemise igapäevane juhtimine. Tootjarühmade ja organisatsioonide perspektiiv– Edīte Strazdiņa (09.10.2020)

Eesti põllumajandusühistute portree ja arenguvõimalused – Rando Värnik (09.10.2020)

Tootjaorganisatsioonide võimalused ühistute tootearenduse parandamiseks – Kristel Maidre (09.10.2020)

Financial Risk Management Innovations as Key Competence in Improving the Competitiveness and Member Relationships of Cooperatives – Joost M. E. Pennings (09.10.2020)

Finantsriski juhtimise innovatsioonid kui ühistute konkurentsivõime ja liikmesuhete parandamise võtmepädevus – Joost M. E. Pennings (09.10.2020)

The Concept of Risk in Agricultural Cooperatives – Jason R. V. Franken (09.10.2020)

Riski mõiste põllumajandusühistutes – Jason R. V. Franken (09.10.2020)

Tooraine tootjast lisandväärtuse tootjaks – pikaajalised strateegiad peavad prevaleerima üks päev korraga mõtteviisi üle – Jaanus Murakas (09.10.2020)

Kohaliku tooraine vajadusest töötleja pilgu läbi, Salvesti kogemuslugu – Kristo Raud (09.10.2020)

Unistus – tootjaorganisatsioon Eesti Liha – Anu Hellenurme (09.10.2020)

Ühistute arengu- ja koostöövõimalused Eesti Kindlustusühistuga ÜKS – Tarmo Lääne (09.10.2020)

Konverentsi “Turundamine – kaubamärgi loomine ja selle turule toomine” materjalid (11.10.2019)

European agri-cooperatives – the importance of communicating the brand attributes in public affairs – Umberto Di Pasquo 11.10.2019

Euroopa põllumajandusühistud – ühistu kaubamärgi tähtsus avalikes suhetes ja lobby-tegevuses – Umberto Di Pasquo 11.10.2019

Low Budget and Viral Branding for Agribusiness Cooperatives – Insights from Science and Practice – Julian Voss 11.10.2019

Põllumajandusühistute madal eelarve ja turundamine – teadmised teadusest ja praktikast – Julian Voss 11.10.2019

Omaniku väärtustest lähtuv brändi arendamine Lantmännen Unibake ja Leiburi näitel – Asso Lankots 11.10.2019

Metsaühistu katusbrändi loomine – kuidas näha puude tagant metsa – Dan Mikkin ja Priit Põllumäe 11.10.2019

Brändimine läbi persooni – Joel Ostrat 11.10.2019

Turunduse võlud ja valud – Meelis Mõttus 11.10.2019

Konverentsi “Läbi ühistulise tegevuse konkurendist partneriks” materjalid (22.11.2018)

Agricultural Cooperatives in Europe – Key Challenges and Opportunities – Jos Bijman 22.11.2018

Põllumajandusühistud Euroopas – peamised väljakutsed ja võimalused – Jos Bijman 22.11.2018

Organizational Learning in Agricultural Cooperatives – Experience from Canada – Eric Micheels 22.11.2018

Organisatsiooniõpe põllumajandusühistutes – Kanada kogemus – Eric Micheels 22.11.2018

The Current Situation of Spanish Agrifood Cooperatives. Example of the Fruit and Vegetable Sector – ANECOOP – Francisco Borras 22.11.2018

Hispaania põllumajandusühistute hetkeolukord. Puu- ja köögivilja sektori näide – ANECOOP – Francisco Borras 22.11.2018

How the Co-operative Model works for Dairy in Ireland – TJ Flanagan 22.11.2018

Kuidas töötab ühistuline mudel Iirimaa piimanduses – TJ Flanagan 22.11.2018

Farm In Production õlikultuuride töötlemise tehas – ideest teostuseni – Jaan Metsamaa 22.11.2018

Ühistute omavaheline konkureerimine takistab liikmete huvide eest seismist – Jaanus Murakas 22.11.2018

Konverentsi “Ühistegevuse rahvusvahelised kogemused ja edulood” materjalid (17.11.2017)

Põllumajandusühistute koostöömudelid tulevikus – Constantine Iliopoulos 17.11.2017

Co-Creating and Leading Agricultural Cooperatives from the Emerging Future – Constantine Iliopoulos 17.11.2017

Organisatsiooni ülesehitus, ühistu põhimõtted ja rahvusvaheline konkurents, õppetund Prantsusmaalt – Maryline Filippi 17.11.2017

Organizational design, co-op principles and international competition – Lessons from a French Case study – Maryline Filippi 17.11.2017

Ühistute roll toidu tarneahelas – Rootsi ja Euroopa vaade – Thomas Magnusson 17.11.2017

The role of cooperatives in the food supply chain – the view of Sweden and Europe – Thomas Magnusson 17.11.2017

Ühistegevuse kogemused ja väljakutsed Saksamaal – Guido Seedler 17.11.2017

Cooperation experiences and challenges in Germany – Guido Seedler 17.11.2017

Ühistegevus teraviljasektoris – Jaak Läänemets 17.11.2017

Ühistegevus piimandussektoris – Tõnu Post 17.11.2017