Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas

Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse valdkonnas (ÜhisPiP) kestis 23.11.2016–30.06.2021 ja selle viisid ellu ühispakkujad Eesti Maaülikool, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit, Eestimaa Talupidajate KeskliitMaaelu Edendamise Sihtasutus, Mittetulundusühing KEVILI Koolitused ja Põllumeeste ühistu KEVILI. Programmi täitmisele aitasid kaasa Maaeluministeerium, Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet ja Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustiku osakond.

ÜhisPiP-i eesmärk oli tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettevõtjatele tulutoovamaks. Ühistegevuse edendamine on üks võimalus, kuidas parandada tootjate ja töötlejate olukorda toidutarneahelas. Lisaks nimetatule on ühistegevusel veel ridamisi eeliseid, näiteks:

 • turgudele parema ligipääsu tagamine;
 • varude soodsam soetamine;
 • ladustamise ja hoiustamise kulude kokkuhoid;
 • tootmisriskide vähendamine;
 • soodsamatel tingimustel krediitide saamine;
 • suuremad kaubakäibed ja tegevuskulude alandamine ühiku kohta;
 • erinevad muud kaudsed kasud, näiteks kogemuste jagamine.

ÜhisPiP-i juhtis Rando Värnik Eesti Maaülikoolist ning selle tegevused ja eelarve kinnitas nõukogu kooseisus:

 • Hanna Tamsalu, Põllumajandusuuringute Keskus (esinaine);
 • Jaak Läänemets, Põllumeeste ühistu KEVILI;
 • Janeli Tikk, Maaeluministeerium;
 • Leho Verk, Maaelu Edendamise Sihtasutus;
 • Märt Riisenberg, TÜ EPIKO;
 • Kalle Hamburg, Eestimaa Talupidajate Keskliit;
 • Mikk Link, Eesti Erametsaliit;
 • Rando Värnik, Eesti Maaülikool.

Siinne veebileht loodigi ÜhisPiP-i raames ja siit pääseb ligi programmi raames koondatud infole. Lisaks asuvad ürituste päevakavad ja materjalid veel pikk.ee leheküljel.

Programm viidi ellu Eesti maaelu arengukava 2014–2020 raames ja seda toetas Euroopa Liit.