Ettevõtete külastused

2017.a.

09.05.2017 külastati Bacula AS-i ja BioMari OÜ-d. Külastused toimusid teemal: “Toorme väärindamine ja väärtusahelas kõrgemale jõudmine”.

18.05.2017 kälastati Kaarli Farm OÜ-d ja Arkna Karjatalu OÜ-d. Külastused toimusid teemal “Ühistulise kogemuse vahendamine piimanduses”.

18.10.-21.10.2017 külastati Iirimaa ettevõtteid teemal: “Ühistulise kogemuse vahendamine”.

25.10.2017 külastati OÜ Holvandi Agro ja OÜ Tsura Talu. Külastused toimusid teemal: “Ühistulise kogemuse vahendamine veisekasvatuses”.