Õpiringid

2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi:

  • Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring;
  • piimatootjate koostöö õpiring;
  • toidunisu tootjate koostöö õpiring.

Kõik õpiringid kohtuvad kolm korda aastas, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida ning oma oskusi ja võimeid arendada.

Viljandi väikepõllumajandus tootjate kohtumised: 11.10.2017; 01.11.2017; 29.11.2017.

Piimatootjate kohtumised: 02.06.2017; 24.07.2017; 24.08.2017.

Toidunisu tootjate kohtumised: 26.05.2017; 26.06.2017; 08.12.2017.