Õpiringid

2017.a. on loodud kolm koostöö õpiringi:

  • Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring;
  • piimatootjate koostöö õpiring;
  • toidunisu tootjate koostöö õpiring.

Kõik õpiringid kohtuvad kolm korda aastas, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida ning oma oskusi ja võimeid arendada.

Viljandi väikepõllumajandus tootjate esimene kohtumine: 2017.a. sügis.

Piimatootjate kohtumised: 02.06.2017; 24.07.2017; 24.08.2017.

Toidunisu tootjate kohtumised: 26.05.2017; 26.06.2017; 2017.a. sügis.