Õpiringid

2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi:

 • Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring;
 • piimatootjate koostöö õpiring;
 • toidunisu tootjate koostöö õpiring.

Kõik õpiringid kohtuvad kolm korda aastas, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida ning oma oskusi ja võimeid arendada.

Viljandi väikepõllumajandus tootjate kohtumised:

 • 11.10.2017 – Koostöö plaani koostamine kvaliteedi tagamiseks väikepõllumajandus tootjate vahel;
 • 01.11.2017 – Ühistu arenguks vajalikud etapid;
 • 29.11.2017 – Finantsotsuste ja rahade planeerimine ühistus;
 • 07.02.2018 – 2018.a. tegevusplaani koostamine;
 • 21.03.2018 – Laoarvestuse põhimõtted ühistus juhtimise lihtsustamiseks;
 • 01.10.2018 – Ühistu tänane juhtimine ja tulevikuootused;
 • 23.01.2019 – Ühistu liikmete ootused ühistu arengus 2019.a. ja võimalused;
 • 03.04.2019 – Tuleviku toetusmeetmed ühistu säilitamiseks ja arendamiseks;
 • 04.09.2019 – Ühistu teenuste tarbijate tagasiside ühistu tegevusele, majanduslikud väljavaated.

Piimatootjate kohtumised:

 • 02.06.2017 – Koostöö põhimõtted piimandussektori väärtusahelas kõrgemale liikumiseks;
 • 24.07.2017 – Tegevuskava koostamine piimandussektori väärtusahelas kõrgemale liikumiseks;
 • 24.08.2017 – Tegevuste planeerimine piimandussektori väärtusahelas kõrgemale liikumiseks;
 • 19.06.2018 – Ühistute juhtimine ja finantseerimine;
 • 12.07.2018 – Piimanduse tuleviku väljavaated Eestis;
 • 02.11.2018 – Piimandussektori ühised eesmärgid piimandusestrateegia aastani 2030 valguses;
 • 18.04.2019 – Piimandussektori arengukava aastaks 2030;
 • 23.05.2019 – Eesti piimasektori strateegiast tuleviku tegevusteni;
 • 24.09.2019 – Ülevaade piimaühistu koostööst ja ühinemisest Läti ühistuga, võimalikud perspektiivid.

Toidunisu tootjate kohtumised:

 • 26.05.2017 – Toidunisu väärtuse tõstmine ja lisaväärtuse tõstmiseks tegevusplaani algatamine;
 • 26.06.2017 – Toidunisu lisaväärtuse tegevusplaani ülevaade – tootjate võimaluste kaardistamine eesmärgi saavutamiseks;
 • 08.12.2017 – Aasta 2017 tegevuste analüüs;
 • 05.04.2018 – Toidunisu kasvatamisega seotud arengusuunad tulevikuks;
 • 19.04.2018 – Nisu kasvatuse peamised tulevikuvajadused ühistus;
 • 07.12.2018 – Nisu kasvatajate benchmarking süsteemi loomine ja rakendamine ühiste eesmärkide saavutamiseks;
 • 02.04.2019 – Teravilja sektori arengud aastani 2030, riikliku sekkumise vajadused ja võimalused;
 • 11.06.2019 – Koostööpraktikad 2019 aasta toidunisu tootmises;
 • 10.09.2019 – Talinisu kasvatamise tehnoloogia.