Väljaanded

Ühistegevuse programmi raames ilmuvad järgmised teabematerjalid, mis on ka elektroonselt allalaetavad:

 • 2017. a. ilmub “Toodete eksport ja turustamine”;
 • 2017. a. ilmub “Teabematerjal alustavale ühistule”;
 • 2018. a. ilmub “Ühistutevaheline koostöö”;
 • 2018. a. ilmub “Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse”;
 • 2019. a. ilmub “Ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine”;
 • 2019. a. ilmub “Ühisturundamine”;
 • 2020. a. ilmub “Ühistu juhtimine”.

Ühistegevuse programmi raames ilmuvad järgmised käsiraamatud, mis on ka elektroonselt allalaetavad:

 • 2018. a. ilmub “Ühistu loomise käsiraamat”, mis sisaldab juriidilisi teemasid;
 • 2019. a. ilmub “Areneva ühistu käsiraamat”;
 • 2019. a. ilmub “Ühistu juhtimise käsiraamat”, mis sisaldab juriidilisi teemasid;
 • 2019. a. ilmub “Ühistu nõukogu käsiraamat”, mis sisaldab juriidilisi teemasid.