Teabematerjalid

Ühistegevuse programmi raames ilmuvad järgmised teabematerjalid, mis on ka elektroonselt allalaetavad:

  • 2017. a. ilmub “Toodete eksport ja turustamine”;
  • 2017. a. ilmub “Teabematerjal alustavale ühistule”;
  • 2018. a. ilmub “Ühistutevaheline koostöö”;
  • 2018. a. ilmub “Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse”;
  • 2019. a. ilmub “Ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine”;
  • 2019. a. ilmub “Ühisturundamine”;
  • 2020. a. ilmub “Ühistu juhtimine”.