Teabematerjalid

Ühistegevuse programmi raames ilmuvad järgmised teabematerjalid, mis on ka elektroonselt allalaetavad:

  • 2017. a. ilmus “Teabematerjal alustavale ühistule”;
  • 2018. a. ilmub “Toodete eksport ja turustamine”;
  • 2018. a. ilmub “Ühistutevaheline koostöö”;
  • 2018. a. ilmub “Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse”;
  • 2019. a. ilmub “Ühistu finantseerimine ja ühishangete koostamine”;
  • 2019. a. ilmub “Ühisturundamine”;
  • 2020. a. ilmub “Ühistu juhtimine”.

—————————————————————————————————————————

Hea ühistegevuse huviline!

Meil on hea meel teadaanda, et valminud on teabematerjal meie tänaste ühistute tegevusest põllumajandus- ja toidusektoris.

Teabematerjal alustavale ühistule 2017 – Eesti Maaülikool

Miks sellist vaadet on vaja? Kellele see on suunatud? Trükise eesmärk on anda
alustavatele ja äsja alustanud ühistutele informatsiooni ühistu tegevuse erinevatest tahkudest.
See info peaks sind koostöö tegemisel abistama.

Koostööst ühistegevuseni on lühike samm, kui tahta mõista koostöö tegelikku sisu.
Teabematerjaliga tahame tuua sinuni aasta jooksul kogutud mõtted ja tähelepanekud.
Igas loos on tähelepanuvääriv muuhulgas see, et miks on ühistu rajatud, millised on
liikmete koostöömotiivid, millised on juriidilised näpunäited ühistu loomisel ning kui
oluline on töö ühistu liikmetega. Meie näidetes on need lood toodud sinu ette ehedalt.
Me ei ilusta tegelikkust. Ühistute arengus ettetulevad „karid“ võivad sulle anda vajalikku
teavet, kuidas neid vältida või neist ohutult mööduda.

Koostöös teeme paremini!