Programm

Tutvustus

Tutvustus

Teadmussiirde pikaajaline programm ühistegevuse tegevusvaldkonnas Antud programmi eesmärgiks on tegeleda põllumajandussaaduste tootjate ja töötlejate ühistegevusega seotud väljakutsetega, et muuta ühistegevuse koostöövorm järjest sisukamaks ning ettev...
Osalejad

Osalejad

Ühistegevuse pikaajalise programmi Nõukogu liikmed, kinnitatud 08.02.2017: Reve Lambur, Põllumajandusuuringute Keskus (nõukogu esimees) Jaak Läänemets, KEVILI (nõukogu liige) Jaanus Joasoo, Maaeluministeerium (nõukogu liige) Leho Verk, M...
Tegevuskava

Tegevuskava

30.01.2017.a. koostas ja kinnitas Ühistegevuse pikaajalise programmi Nõukogu programmi 2017.a. tööplaani ja 2018.a. tegevuskava. Nõukogu otsustas ja kinnitas järgmist : 2017.a. ja 2018.a. korraldatakse 6 infopäeva ühes kalendriaastas; 201...
Analüüs

Analüüs

Ühistegevuse programmi raames kogutakse erinevate ürituste raames tagasiside. Osavõtjate tagasiside põhjal võib programmi raames 2017.a. esimesel poolaastal toimunud üritusi õnnestunuks pidada. On jagatud palju vajalikku teadmist ning üritustel osaleja...