Tegevuskava

30.01.2017.a. koostas ja kinnitas Ühistegevuse pikaajalise programmi Nõukogu programmi 2017.a. tööplaani ja järgmise kahe kalendriaasta tegevuskava.

Nõukogu otsustas ja kinnitas järgmist:

 • 2017.a. ja 2018.a. korraldatakse 6 infopäeva ühes kalendriaastas;
 • 2017.a. ja 2018.a. korraldatakse 1 konverents ühes kalendriaastas;
 • 2017.a. ja 2018.a. korraldatakse 5 ühepäevast täienduskoolitust ühes kalendriaastas;
 • 2017.a. ja 2018.a. korraldatakse 3 kahepäevast täienduskoolitust ühes kalendriaastas;
 • 2017.a. ja 2018.a. korraldatakse 2 ühepäevast Eesti ettevõtte külastust ühes kalendriaastas;
 • 2017.a. korraldatakse 1 Iirimaa ettevõtete külastus;
 • 2017.a. ja 2018.a. korraldatakse 3 õpiringi ühes kalendriaastas, kohtutakse 3 korda aastas;
 • 2018.a. ilmub järgnev käsiraamat: “Ühistu loomise käsiraamat”;
 • 2017.a. ilmub järgnev teabematerjal: “Toodete eksport ja turustamine”;
 • 2017.a. ilmub järgenv teabematerjal: “Teabematerjal alustavale ühistule”;
 • 2018.a. ilmub järgnev teabematerjal: “Ühistutevaheline koostöö”;
 • 2017.a. ilmub järgnev teabematerjal: “Liikmete kaasamine otsustusprotsessidesse”.