Õpiringid

Kokkuvõtted õpiringi aruteludest lisatakse lehele kooskõlastatult kõigi osalejatega.

2017.a. loodi kolm koostöö õpiringi:

  • Viljandi väikepõllumajandus tootjate koostöö õpiring;
  • piimatootjate koostöö õpiring;
  • toidunisu tootjate koostöö õpiring.

Kõik õpiringid kohtuvad kolm korda aastas, et endi hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel teatud nähtusi ja protsesse tundma õppida ning oma oskusi ja võimeid arendada.