Täienduskoolitus 08.09.2017

Otse osalejalt endalt: “Väga kasulik koolitus inimestega koostöö tegemiseks ja läbirääkimiste juhtimiseks!”. Täname HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidlat järjekordse suurepärase koolituse eest. Seekord oli teemaks: “Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid”.

Koostöös teeme paremini!

Täienduskoolitus 08.06.-09.06.2017

Ära eelda, küsi! Elevant meie sees on treenitav! Kaasa algusest peale! Visualiseeri! Punased-kollased-sinised-rohelised inimesed! Ja kui palju tarkust veel… koolituselt “Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis”. Täname suurepärase koolituse eest Ene Seidlat, HAL Koolitus OÜ koolitajat ning samuti kõiki osalejaid aktiivse osavõtu eest!

Koostöös teeme paremini!

Täienduskoolitus 30.05.2017

30.05.2017 toimus ühistegevuse programmi raames täienduskoolitus “Koolitus ühistu liikmele: majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine”. Täname Eesti Maaülikooli dotsenti Jüri Lehtsaart. Rando Värnik: “Oluline eeldus müügitulu tekkimisel on turupõhine tootmine!”

Koostöös teeme paremini!

Täienduskoolitus 23.05.-24.05.2017

Tõetera koolituselt: “Energiat on vaja, armastust on vaja ja tarkust on vaja, siis saab kõiki asju teha!” Vahur Tõnissoo. 23.05.-24.05.2017 toimus ühistegevuse huvilistele koolitus: “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadusandlus”. Osalejate suureks rõõmuks olid lektoriteks Eesti Maaülikooli külalisõppejõud Jaan Leetsar, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaadid Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk. Koolituse tulemusel koostati ka ühistu näidispõhikiri. Koostöös teeme paremini!

Ettevõtete külastus 18.05.2017 – Kaarli Farm OÜ ja Arkna Karjatalu OÜ

Rakvere Piimaühistu – Rohkem piima ühiselt! 18.05.2017 külastasid ühistegevuse huvilised Kaarli Farmi ja Arkna Karjatalu, et vahendada ühistulist kogemust piimanduses. Toiduga varustamise ahelas on olulisel kohal toorme kvaliteet! Külastatud piimatootmise ettevõtetes pööratakse sellele väga suurt tähelepanu ja koostöös saavutatakse paremad tulemused! Endiselt on üksteiselt midagi õppida! Täname eestkõnelejaid Priit Putkot, Märt Riisenbergi, Kristjan Mitti ja Lauri Pentjärve!

Koostöös teeme paremini!

Infopäev 26.04.2017 “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega”

“Väga meeldis Madis Ajaotsa ettekanne. Selline koostöö aitab kaasa põllumeeste arengule suures plaanis.” – nii tunnustas Madist 26.04.2017 toimunud infopäeva osaleja. Täname suurepärase infopäeva eest Põllumeeste Ühistu KEVILI juhatajat Meelis Annust ja ostujuhti Alo Alti ning Rannu Seeme OÜ juhatuse liiget Madis Ajaotsa. Põllumeeste Ühistu KEVILI liikmed on tõestus sellest, et koostöös tehakse tõesti paremini!

Infopäevad “Ühistu seadusandlus”

“Kui te hakkate ühistut looma, siis tuleb arusaada, mida te loote ja milleks te loote!” Olavi-Jüri Luik. 27.03.17 ja 10.04.17 toimusid Ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi raames 2 infopäeva, üks neist Tartus ja teine Rakveres. Ühistegevuse Meeskond ja Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut tänavad kõiki osalejaid ja Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaate Olavi-Jüri Luike ja Tiina Pukki.

Infopäevad “Alustav ühistu – tutvustav osa ja praktiku vaade”

06.03.17 ja 08.03.17 toimusid Ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi raames 2 infopäeva, üks neist Tartus ja teine Paides. Eesti Maaülikool tänab kõiki infopäevadel osalenuid ning eriti suured tänud lähevad infopäevi läbiviinud lektoritele (Lembit Ostra, Olav Kreen, Rando Värnik ja Urmas Pallon). Infopäevad olid üksteisega suhtlemise osas väga aktiivsed ning suurepärased teadmised seoses ühistutega tulid ka osalejatelt endilt.

Marek Linnutaja: “Kui eesmärke ei kaardista, siis pole võimalik ühistuga alustada. Ühistest eesmärkidest arusaamine on kõige olulisem!!!”

Roland Tarum: “Tegelikult peab enne andma ja siis alles saad!!!”

Ühistegevuse meeskond ootab sama aktiivset osavõttu ka edaspidi.

Koostöös teeme paremini!