Konverents 11.10.2019

11.10.2019 toimus Eesti Maaülikoolis rahvusvaheline ühistegevuse konverents: “Turundamine – kaubamärgi loomine ja selle turule toomine”.

Seekord jagasid oma kogemusi:
Umberto Di Pasquo, Copa Cogeca poliitikanõunik ühistute alal;
Prof. Dr. Julian Voss, Göttingen´i Ülikool, Saksamaa;
Asso Lankots, Lantmännen Unibake Fresh Bread Baltics juht ja AS Leibur juhatuse liige;
Dan Mikkin, Brand Manual OÜ;
Priit Põllumäe, Metsaühistu;
Joel Ostrat, MaitseElamused ja Gustav Grupp;
Meelis Mõttus, OÜ Lõunapiim ja Metsavenna Turismitalu OÜ;
Hardo Pajula, Edmund Burke´i Seltsi eestvedaja ja Estonian Business Schooli vaba majandusmõtte professor.

Konverentsi modereeris Olav Kreen, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees.

Suured tänud kõigile osalejatele ja esinejatele!

Koostöös teeme paremini!

Konverents on järelvaadatav:
https://www.youtube.com/channel/UCBSMWM_2k9r-xpFPcB2FNOA

Täienduskoolitused septembris 2019

2019.a. septembris toimusid ühistegevuse programmi raames 12.09. ja 25.09.-26.09. koolitused teemal: „Ühistegevuse praktilised kogemused“.

Teravilja teemadel käis seekord rääkimas Csaba Mihaly Jansik, Soome Looduslike Ressursside Uurimisinstituudi vanemteadur. Piimanduse kogemusi jagasid Steen Norgaard Madsen, Taani piimaühistu Arla Nõukogu liige ja Maido Solovjov, Valio Eesti juhatuse esimees ning tegevjuht. Suured tänud lektoritele ja kõigile osalejatele!

Koostöös teeme paremini!

Ülevaade põllumajandustootjate tulundusühistutest Eestis 2018

Koostanud:

Rando Värnik, Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi professor;

Kaie Laaneväli, Maaeluministeeriumi Kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakonna peaspetsialist;

Liis Võlli, Eesti Maaülikooli Majandus- ja Sotsiaalinstituudi projekti assistent.

Põllumajandusühistutel on toidutarneahelas täita oluline roll põllumajandus- ja toiduainesektori mitmekesise ettevõtlusstruktuuri säilitamisel, õiglaste ning stabiilsete sissetulekute tagamisel, konkurentsivõime ja turule orienteerituse suurendamisel ning lisandväärtuse ja ekspordivõimekuse tõstmisel. Arenenud lääneriikide ajalooline kogemus näitab, et majanduslik ühistegevus on põllumajandustootjate sissetulekute kasvu ja konkurentsivõime võti, kuid Eestis on siiani ühistegevuse arengut takistama jäänud nõukogudeaegne kogemus, usaldamatus, teadmatus ning tootjate madal võimekus ühistu arendamisse panustada. Ühistegevuse arendamisele on suunatud erinevaid meetmeid, kuid senine poliitika ei ole andnud soovitud tulemusi ning ühistegevus põllumajandustootjate vahel on endiselt nõrk, mistõttu tuleb sekkumisloogikaid tulevikus senisest enam varieerida. Lisaks on ühistegevus Eesti põllumajandussektorites erinevas arenguastmes, mida tuleb ühistegevuse arendamisele suunatud poliitika kujundamisel arvesse võtta. Senised teadmised Eesti põllumajandusühistute kohta pärinevad valdavalt ühistute majandusaasta aruannetest, mis ei ole andnud terviklikku ülevaadet. See on aga vajalik, et kujundada ühistegevuse arendamiseks vajalikud instrumendid, võttes arvesse iga sektori eripära ja vajadusi.

Kaardistamaks Eesti põllumajandusühistute olukorda, viisid Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituut ning Maaeluministeerium perioodil 5. märts kuni 23. aprill Eesti põllumajandusühistute seas läbi küsitluse, mille eesmärk oli koguda andmeid Eestis tegutsevate põllumajandusühistute ning nende liikmete kohta.

Uuringu tulemuste põhjal loodi Eesti põllumajandusühistute tüpoloogia ning anti sektori- ja tüübipõhine ülevaade ühistute struktuurist, liikmetest ning majandustulemustest.

Täienduskoolitus 27.05.-28.05.2019

27.05.-28.05.2019 viis koolitaja Kristel Jalak Maaülikoolis läbi koolituse: „Koostöö arendamise meetodid“.

Väljavõte koolituse tagasisidest: „Olen väga rahul Kristel Jalaku praktilise koolitusega – olid elulised näited, sai kõike läbi proovida. Seda koolitust soovitan ühistute tegevmeeskondadele ja nõukogu liikmetele ühistu sisekoolitusena.”

Suured tänud kõigile osalejatele ja koolitaja Kristelile! Koostöös teeme paremini!

Infopäev ja koolitused 18.03.-21.03.2019

Märtsi keskel käis Eestis ühistegevuse spetsialist Dr Constantine Iliopoulos Kreekast. Viidi läbi infopäev “Ühistu omanik on ühistu liige” ning koolitused “Kommunikatsioon ühistus” ja “Finantseerimine”. Nelja õppepäeva raames jagati teadmisi nii meie ühistute liikmetele kui ka juhtkonnale ning nõukogu liikmetele. Suur kummardus kõigile osalejatele ja lektorile!

Koostöös teeme paremini!

Infopäev 15.03.2019

15.03.2019 toimus infopäev: „Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas“. Suured tänud lektoritele, kelleks olid Maaeluministeeriumi põllumajanduspoliitika osakonna põllumajanduse ja toidusektori arengu büroo peaspetsialist Kaie Laaneväli-Vinokurov ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja toiduvaldkonna nõunik Meeli Lindsaar.

Koostöös teeme paremini!