Täienduskoolitused

04.09.-05.09.2018 tasuta koolitus teemal: “Keskühistu loomine”.

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

04.09.2018 koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 Keskühistu moodustamine ühistute ühinemisel Piimandusühistu E-Piim näitel – Sulev Mölder

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Nõukogu ja juhatuse liikmete roll TÜ Farm In käivitamisel – Vahur Tõnissoo

05.09.2018 koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 Nõukogu ja juhatuse liikmete roll Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu arendamisel – Tanel Bulitko

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Keskühistu loomist puudutavad õigusaktid – Olavi-Jüri Luik ja Rainer Ratnik

15:30 – 15:45 Tagasiside

Lektoriteks on Piimandusühistu E-Piim Nõukogu esimees Sulev Mölder, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo, Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu juhatuse esimees Tanel Bulitko, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik ja Advokaadibüroo LEXTAL advokaat Rainer Ratnik.

Päevakava: 04.09.-05.09.2018 Keskühistu loomine päevakava

 

24.04.-25.04.2018 tasuta koolitus teemal: “Kommunikatsioon ühistus”.

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

24.04.2018 koolituse ajakava:

09:45-10:00 Registreerimine

10:00-11:30 Kommunikatsioon kui proaktiivne, suunatud ja mitmesuunaline protsess. Miks ja kuidas?

11:30-12:30 Lõunapaus

12:30-14:00 Simulatsiooniharjutus. Püüame edastada üht sõnumit, näeme reaalajas, mis toimub tegelikult kuulaja peas. Eesmärgi hajumine ja teisenemine, filtrid, selektiivne kuulmine, terminite erinev tõlgendamine. Tuletame 5 peamist reeglit, kuidas olla kommunikatsioonis edukas.

14:00-14:30 Kohvipaus

14:30-16:00 Ühistegevuse kommunikatsioon kui kokkulepetel ja reeglitel põhinev suhtlus. Reeglite kokkuleppimine – missugune info on nähtav, millal, mis kanalis ja miks.

25.04.2018 koolituse ajakava:

10:00-11:30 Töövormid olukordades, kui arvamusi ei avaldata või kui arvamusi on palju ja üksteist ei kuulata. Konfliktide vältimine ja konsensuse otsimise võimalused. Kriisikommunikatsioon.

11:30-12:30 Lõunapaus

12:30-14:00 Simulatsiooniharjutus – kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus väärtusahelas. Kuidas mõjutab kommunikatsioon koostööpartnerite motivatsiooni? Kommunikatsioon liikmete, juhatuse ja nõukogu vahel. Psühholoogia põhitõed kommunikatsioonis. Enesekehtestamine kommunikatsioonis. Kiire ja aeglane mõtlemine.

14:00-14:30 Kohvipaus

14:30-16:00 Väljapoole suunatud kommunikatsioon. Meediasuhtlus. Kanalite valimine, sõnumi vormimine ja sõnumi müük. Halvad uudised – kuidas käituda. Kriisijuhtimise ABC.

16:00-16:15 Tagasiside

Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla.

Päevakava: 24.04.-25.04.2018 Kommunikatsioon ühistus päevakava

 

03.04.-04.04.2018 tasuta koolitus teemal: “Ekspordikoolitus”.

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

03.04.2018 koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 Eksport ning riskide juhtimine toorainete kaubanduses – Indrek Aigro

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Mida toota ja kuhu müüa – Ülo Kivine

04.04.2018 koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 AS Salvest – ajalugu ja arenguvõimalused kodu- ja eksportturgudel – Veljo Ipits

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Eesti piimanduse senisest suurema konkurentsivõime tekkimise eeldused – Jaanus Murakas

15:30 – 15:45 Tagasiside

Lektoriteks on CM Tallinn AS juht Indrek Aigro, Saaremaa Piimatööstus AS juhatuse liige Ülo Kivine, AS Salvest Nõukogu esimees Veljo Ipits ja Piimandusühistu E-Piim juhatuse liige Jaanus Murakas.

Päevakava: 03.04.-04.04.2018 Ekspordikoolitus päevakava

 

21.03.2018 tasuta koolitus teemal: “Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel”.

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

21.03.2018 koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine

10:15 – 11:45 Ühistegevus põllumajanduse esindusorganisatsioonides – Roomet Sõrmus

11:45 – 12:00 Kohvipaus

12:00 – 13:30 Ühistulise tegevuse kogemused – Tõnu Post

13:30 – 14:15 Lõunapaus

14:15 – 15:45 TÜ Farm In ühistute vaheline sisendite ostu osakond: visioon ja tegelikkus – Urmas Pallon

15:45 – 16:00 Tagasiside

Lektoriteks on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus, Kõljala Põllumajanduslik OÜ juhatuse liige Tõnu Post ja TÜ Farm In juhatuse liige Urmas Pallon.

Päevakava: 21.03.2018 Ühistulise koostöö eelised erinevate sektorite vahel päevakava

 

06.03.2018 tasuta koolitus teemal: “Ühistuline turundamine”.

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 038.

06.03.2018 koolituse ajakava:

08:45 – 09:00 Registreerimine

09:00 – 10:30 Toidutootjate turundus kaubanduskeskustes – Piret Kull

10:30 – 10:45 Kohvipaus

10:45 – 12:15 Ühistuline koostöö Eestimaa Kartul TÜ näitel – Oliver Ots

12:15 – 13:00 Lõunapaus

13:00 – 14:30 Matsimoka lugu – Jan Inno

14:30 – 14:45 Tagasiside

Lektoriteks on Tartu Kaubamaja Keskuse ja Viimsi Keskuse turundusjuht Piret Kull, Eestimaa Kartul TÜ juhatuse liige Oliver Ots ja OÜ Matsimoka juhatuse liige Jan Inno.

Päevakava: 06.03.2018 Ühistuline turundamine päevakava

 

31.01.2018 tasuta koolitus teemal: “Ühistu sisenemine jaekaubandusse”.

Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium B136, 1 korrus, B-korpus.

31.01.2018 koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 Sisenemine jaekaubandusse – MTÜ Ehtne Talutoit vaade

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Sisenemine jaekaubandusse – Coop Eesti Keskühistu vaade

15:30 – 15:45 Tagasiside

Lektoriteks on MTÜ Ehtne Talutoit juhatuse liige Sirkka Pintmann ja Coop Eesti Keskühistu ostudirektor Oliver Rist.

Päevakava: 31.01.2018 Ühistu sisenemine jaekaubandusse päevakava

 

25.01.2018 tasuta koolitus teemal: “Tulundusühistu finantsjuhtimine”.

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 033.

25.01.2018 koolituse ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 Tulundusühistu raamatupidamine ja aruandlus

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Tulundusühistu finantsjuhtimine

15:30 – 15:45 Tagasiside

Lektoriteks on TÜ Farm In raamatupidaja Mary Mägi ja Baker Tilly Baltics OÜ vandeaudiitor Enre Oru.

Päevakava: 25.01.2018 Tulundusühistu finantsjuhtimine päevakava

—————————————————————————————————————————

14.12.2017 Koolitus – Riskijuhtimine põllumajanduses päevakava

12.10.2017 Koolitus – ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid päevakava

19.09.2017 Koolitus – alustava ühistu juhi täienduskoolitus päevakava

13.09.-14.09.2017 Koolitus – ühistu kasvatamine läbi finantsjuhtimise ja kapitali kaasamise päevakava

08.09.2017 Koolitus – ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid päevakava

08.06.-09.06.2017 Koolitus – koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis päevakava

30.05.2017 Koolitus ühistu liikmele – majandusteadmised finantsanalüüs ja kapitali kaasamine päevakava

23.05.-24.05.2017 Koolitus – ühistu juhtimine – baasteadmised, organisatsioon ja seadusandlus päevakava