Täienduskoolitused

23.05.2017 – 24.05.2017 Koolitus teemal: „Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadusandlus“

Asukoht:

Eesti Maaülikooli tehnikamaja, Kreutzwaldi 56/1, Tartu, auditoorium B136, 1 korrus, B-korpus.

23.05.2017 ajakava:

09:45-10:00 Registreerimine
10:00-11:30 Ühistu baasteadmised – Jaan Leetsar
11:30-12:30 Kohvipaus
12:30-14:00 Ühistu baasteadmised – Jaan Leetsar
14:00-14:30 Kohvipaus
14:30-16:00 Ühistuline organisatsioon – Vahur Tõnissoo
16:00-16:15 Näidispõhikirja koostamiseks valdkonna valimine

24.05.2017 ajakava:

09:45-10:00 Kohvipaus
10:00-12:15 Põhikirja koostamine – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk
12:15-13:15 Kohvipaus
13:15-15:30 Üldkoosoleku läbiviimine – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk
15:30-15:45 Tagasiside

Lektoriteks on Eesti Maaülikooli külalisõppejõud Jaan Leetsar, Eesti Põllumeeste Keskliidu juhatuse esimees Vahur Tõnissoo, Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Olavi-Jüri Luik ja Advokaadibüroo LEXTAL vandeadvokaat Tiina Pukk.

23.05.-24.05.2017 Koolitus – ühistu juhtimine – baasteadmised, organisatsioon ja seadusandlus päevakava

 

30.05.2017 Koolitus teemal: „Ühistu liikmele: majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine“

Asukoht:

Eesti Maaülikool, Majandus- ja sotsiaalinstituut, Kreutzwaldi 1a, Tartu, ruum 0018.

30.05.2017 ajakava:

10:00-10:15 Registreerimine
10:15-11:45 Majandusaasta aruanne ja seal sisalduv info. Ettevõtte seisundi hindamine majandusaasta aruande põhjal ja olulisemad finantssuhtarvud.
11:45-12:30 Kohvipaus
12:30-14:00 Ettevõtte finantsseisundi parandamise võimalused ja sobivate finantseerimisallikate valik.
14:00-14:15 Kohvipaus
14:15-15:45 Investeerimisotsusteks kapitali kaasamise võimalused.
15:45-16:00 Tagasiside

Lektoriks on Eesti Maaülikooli dotsent Jüri Lehtsaar.

30.05.2017 Koolitus ühistu liikmele – majandusteadmised finantsanalüüs ja kapitali kaasamine päevakava

 

08.06.2017 – 09.06.2017 Koolitus teemal: „Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis“

Asukoht:

Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Kreutzwaldi 5, Tartu 51014, ruum D239.

08.06.2017 ajakava:

09:45-10:00 Registreerimine
10:00-11:30 Meie inimlik käitumine ja koostöö kui õpitud käitumine. Reeglite kehtestamine. Töövormid grupiga töötamiseks.
11:30-12:30 Kohvipaus
12:30-14:00 Simulatsiooniharjutus – meie tööprotsess. Kuidas parandada tulemust? Raiskamise allikad ja pidev parendamine. Meeskonna motivatsioon, Tuckmani mudel, grupiprotsessid.
14:00-14:30 Kohvipaus
14:30-16:00 Läbirääkimised. Töövormid konsensuse ehitamiseks. Taktikad kriitilistes olukordades tegutsemiseks.
 

09.06.2017 ajakava:

10:00-11:30 Enesekehtestamine ühistegevuses. Kommunikatsioon. Ühised visuaalid ja märgisüsteemid.
11:30-12:30 Kohvipaus
12:30-14:00 Simuleerimisharjutus – meie organisatsioon. Väärtusahela käivitamine, kliendi sõnumite mõistmine, infovahetus. Demotivatsiooniga toimetulek.
14:00-14:30 Kohvipaus
14:30-16:00 Erinevad käitumistüübid ühistegevuses. Aktiivsed/passiivsed, numbritele, faktidele ja suhetele orienteeritud käitumistüübid. Käitumise kohandamine vastavalt partnerile, ülesannete jagamisel käitumistüübiga arvestamine.
16:00-16:15 Tagasiside

Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla.

08.06.-09.06.2017 Koolitus – koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis päevakava

 

08.09.2017 Koolitus teemal: „Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid“

Asukoht:

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

08.09.2017 ajakava:

10:00-10:15 Registreerimine

10:15-11:45 Erinevused ühistus

11:45-12:30 Lõunapaus

12:30-14:00 Töövormid ühise eesmärgi ja konsensuse toetuseks

14:00-14:15 Kohvipaus

14:15-15:45 Läbirääkimistehnikad

15:45-16:00 Tagasiside

 

Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla.

08.09.2017 Koolitus – ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid päevakava

 

13.09.2017 – 14.09.2017 Koolitus teemal: „Ühistu kasvatamine läbi finantsjuhtimise ja kapitali kaasamise“

Asukoht:

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

13.09.2017 ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 Finantsjuhtimine Wiru Vili TÜ näitel – Meelis Maks

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Võõrkapitali kaasamine ühistu arenguks Põllumeeste Ühistu KEVILI näitel – Meelis Annus

 

14.09.2017 ajakava:

10:00 – 10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15 – 12:30 Võõrkapitali kaasamine ühistu arenguks TÜ Farm In näitel – Margo Kuusk

12:30 – 13:15 Lõunapaus

13:15 – 15:30 Panga kui kreeditori vaade esitatud taotlusele – Brit Padjus

15:30 – 15:45 Tagasiside

 

Lektoriteks on TÜ Wiru Vili juhataja Meelis Maks, Põllumeeste Ühistu KEVILI juhataja Meelis Annus, TÜ Farm In juhatuse liige Margo Kuusk ja Swedbank põllumajandussektori juht Brit Padjus.

13.09.-14.09.2017 Koolitus – ühistu kasvatamine läbi finantsjuhtimise ja kapitali kaasamise päevakava

 

19.09.2017 Koolitus teemal: „Alustava ühistu juhi täienduskoolitus“

Asukoht:

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

19.09.2017 ajakava:

10:00-10:15 Registreerimine

10:15-11:45 Ülevaade kalanduse ühistu arengu esimesest etapist

11:45-12:30 Lõunapaus

12:30-14:00 Ülevaade kalanduse ühistu arengu teisest etapist

14:00-14:15 Kohvipaus

14:15-15:45 Ülevaade kalanduse ühistu arengu kolmandast etapist

15:45-16:00 Tagasiside

 

Lektoriks on Eesti Kalapüügiühistu juhatuse liige Mart Undrest.

19.09.2017 Koolitus – alustava ühistu juhi täienduskoolitus päevakava

 

12.10.2017 Koolitus teemal: „Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid“

Asukoht:

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

12.10.2017 ajakava:

10:00-10:15 Registreerimine

10:15-11:45 Erinevused ühistus

11:45-12:30 Lõunapaus

12:30-14:00 Töövormid ühise eesmärgi ja konsensuse toetuseks

14:00-14:15 Kohvipaus

14:15-15:45 Läbirääkimistehnikad

15:45-16:00 Tagasiside

 

Lektoriks on HAL Koolitus OÜ koolitaja Ene Seidla.

12.10.2017 Koolitus – ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid päevakava

 

14.12.2017 Koolitus teemal: „Riskijuhtimine põllumajanduses“

Asukoht:

Eesti Maaülikool, Fr. R. Kreutzwaldi 1A, Tartu 51014, ruum 0045.

12.10.2017 ajakava:

10:00-10:15 Registreerimine ja tervituskohvi

10:15-12:30 Riskide olemus ja erinevad vormid põllumajanduses

12:30-13:30 Lõunapaus

13:30-15:45 Riskide maandamise ja juhtimise võimalused ühistegevuses

15:45-16:00 Tagasiside

Lektoriks on Eesti Maaülikooli professor Rando Värnik.

14.12.2017 Koolitus – Riskijuhtimine põllumajanduses päevakava