Tuleviku maaelumudelit tuleb otsida majanduslikust ühistegevusest

Eesti Maaülikooli Majandus- ja sotsiaalinstituudi professor Rando Värnik: õnnestumine eeldab laiapõhjalisi teadmisi koostööst ja ühistulisest tegevusest. Täna on suurim ühistegevuse vaenlane isekus, kuid sellest lahtilaskmine nõuab muutusi eelkõige iseendas. Selleks vajame enam teadmisi ja kompetentsi oma valikute kujundamisel ja tarkade otsuste tegemiseks.

Põllumajandus.ee artikkel 26.10.2018