Ettevõtte külastus 22.01.2019

22.01.2019 külastati ühistegevuse programmi raames Scandagra Eesti AS-i. Tagasisides märkis üks osaleja järgmist: “Väga hästi korraldatud ja planeeritud õppepäev. Meiega tegelesid toredad ja sõbralikud inimesed. Väga hästi vastati esitatud küsimustele, oldi väga avameelsed. Suured tänud!” Suured tänud võõrustajatele ka ühistegevuse programmi poolt!

Koostöös teeme paremini!