Uued teabematerjalid

Sügise teisel nädalal valmisid kaks uut teabematerjali: „Ühistu juhtimine“ ja „Ühistutevaheline koostöö“. Need avaldas Eesti Maaülikool ja teabematerjalid ilmusid ühistegevuse teadmussiirde pikaajalise programmi raames.

Teabematerjalide koostajad ja autorid on Rando Värnik ja Taavi Kiisk, kes töötavad Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudis. Rando Värnik on maamajanduse ökonoomika professor ja siinse programmi juht ning Taavi Kiisk on maamajanduse ökonoomika õppetooli spetsialist ja programmi assistendi kohusetäitja.

„Ühistu juhtimises“ uuritakse, kuidas otsustada ühistu liikmete erinevate huvide kontekstis. Kuna liikmed võivad ühistut kasutada erinevateks otstarveteks, erinevad samuti nende ootused ühistule. Muidugi teeb huvide lahknevus ühistu juhtimise raskeks, kuid siin peituvad ka uued võimalused.

„Ühistutevahelises koostöös“ uuritakse erinevaid ühistute koostöövorme. Muu seas pööratakse erilist tähelepanu keskühistu ehk ühistute ühistu ettevõtlusvormile ja ühistute ühinemisele. Selleks vaadeldakse kahte ühistut: TÜ Farm In ja SCE E-Piim, millele tuginedes tutvustatakse koostöö arendamise meetodeid.

Neid ja teisi väljaandeid jagatakse ühistegevuse programmi üritustel ja nii teabematerjalid kui ka käsiraamatud on saadaval digitaalselt SIIN.

Koostöös teeme paremini!