Infopäevad

06.03.2017 ja 08.03.2017 infopäevade “Alustav ühistu – tutvustav osa ja praktiku vaade” materjalid:

Tegutsevate ühistute kogemused TÜ Farm IN

Ühistu loomise protsess, ühistu toimimise põhimõtted, liikmete õigused ja kohustused

Tegutsevate ühistute kogemused

Ühistegevuse arendamine

Tugi ja toetusvõimalused alustavale ühistule, kapitali kaasamine

 

27.03.2017 ja 10.04.2017 infopäevade “Ühistu seadusandlus” materjalid:

Seadusandlus ühistegevuses suhtluse korrastamiseks

Ühistegevus

 

17.04.2017 infopäeva “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega” materjalid:

TÜ Talukartul

Infovara – parem teave, parem tulemus

Polli Aiandusuuringute Keskus

 

26.04.2017 infopäeva “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega” materjalid:

Ühistuline tegevus KEVILI vaates

KEVILI nutilahendused

Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega

 

07.02.2018 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused – Olav Kreen 07.02.2018

Ühistu liikmeks olemise olemus – Vahur Tõnissoo 07.02.2018

 

14.02.2018 infopäeva “EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused” materjalid:

Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks – Kalev Karisalu 14.02.2018

Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks – Janeli Tikk 14.02.2018

Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid – Katrin Tasa 14.02.2018

 

27.02.2018 infopäeva “Ühistegevuse praktilised näited” materjalid:

Ühistegevuse praktilised näited – Edgars Ruža 27.02.2018

 

26.09.2018 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused – Olav Kreen 26.09.2018

Ühistu liikmeks olemise olemus – Vahur Tõnissoo 26.09.2018

 

24.10.2018 infopäeva “EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused” materjalid:

Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks – Kaie Laaneväli 24.10.2018

Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks – Janeli Tikk 24.10.2018

Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid – Katrin Tasa 24.10.2018

 

30.10.2018 infopäeva “Ühistegevuse praktilised näited” materjalid:

Ühistegevuse praktilised näited – Edgars Ruža 30.10.2018

 

30.01.2019 infopäeva “Kuidas lahendada konflikte” materjalid:

Kuidas lahendada konflikte – Ene Seidla 30.01.2019

 

07.02.2019 infopäeva “Kuidas lahendada konflikte” materjalid:

Kuidas lahendada konflikte – Ene Seidla 7.02.2019

 

15.03.2019 infopäeva “Ebaausate kaubandustavade vastane kaitse ja head tavad toiduainete tarneahelas” materjalid:

Ülevaade EPND, milles käsitletakse toiduainete tarneahelas ettevõtjatevahelistes suhetes erinevaid ebaausaid kaubandustavasid – Kaie Laaneväli-Vinokurov 15.03.2019

Ebaausad kauplemispraktikad ning võimalused nendevastaseks kaitseks – Meeli Lindsaar 15.03.2019

 

18.03.2019 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu omanik on ühistu liige – Dr Constantine Iliopoulos 18.03.2019

 

24.05.2019 infopäeva “Toorme hinna kujunemine ühistu liikmele” materjalid:

Toorme hinna kujunemine TÜ EPIKO näitel – Üllas Hunt 24.05.2019

Toorme hinna kujunemine Põllumeeste ühistu KEVILI näitel – Meelis Annus – 24.05.2019

 

07.10.2019 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu omanik on ühistu liige – Olav Kreen 07.10.2019