Infopäevad

26.04.2017 infopäeva “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega” materjalid:

Ühistuline tegevus KEVILI vaates

KEVILI nutilahendused

Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega

 

17.04.2017 infopäeva “Nutikad lahendused ja koostöö teadusasutustega” materjalid:

TÜ Talukartul

Infovara – parem teave, parem tulemus

Polli Aiandusuuringute Keskus

 

27.03.2017 ja 10.04.2017 infopäevade “Ühistu seadusandlus” materjalid:

Seadusandlus ühistegevuses suhtluse korrastamiseks

Ühistegevus

 

06.03.2017 ja 08.03.2017 infopäevade “Alustav ühistu – tutvustav osa ja praktiku vaade” materjalid:

Tegutsevate ühistute kogemused TÜ Farm IN

Ühistu loomise protsess, ühistu toimimise põhimõtted, liikmete õigused ja kohustused

Tegutsevate ühistute kogemused

Ühistegevuse arendamine

Tugi ja toetusvõimalused alustavale ühistule, kapitali kaasamine

 

07.02.2018 infopäeva “Ühistu omanik on ühistu liige” materjalid:

Ühistu liikme õigused, vastutus ja kohustused – Olav Kreen 07.02.2018

Ühistu liikmeks olemise olemus – Vahur Tõnissoo 07.02.2018

 

14.02.2018 infopäeva “EL põllumajanduslikud tootjaorganisatsioonid ja EL struktuurifondide toetuste võimalused” materjalid:

Tootjaorganisatsioon kui EL ühise põllumajanduspoliitika meede põllumajandustootjate turujõu suurendamiseks – Kalev Karisalu 14.02.2018

Investeeringutoetused töötlemiseks ja turustamiseks – Janeli Tikk 14.02.2018

Ühistegevus põllumajanduses ja konkurentsireeglid – Katrin Tasa 14.02.2018

 

27.02.2018 infopäeva “Ühistegevuse praktilised näited” materjalid:

Ühistegevuse praktilised näited – Edgars Ruža 27.02.2018