Ühistu liikme käsiraamat – I osa

     

“Et ühistu saaks olla edukas ja teenida hästi oma liikmete huve, on oluline, et ühistu liikmed ja ka töötajad omaksid vajalikke teadmisi ja oskusi ühistute juhtimiseks ning oleksid teadlikud oma õigustest ja kohustustest ühistu ees.” Jaan Leetsar, Dr (Econ) andis 2012.a. välja Ühistu liikme käsiraamatu. Tutvu ühistegevuse ajalooga Eestis: Ühistegevuse ajaloost Eestis