Täienduskoolitused

Täienduskoolituste jaotusmaterjalid jagatakse kõigile osalejatele. Samuti lisatakse lehele allalaetavad materjalid peale täienduskoolituste toimumist.

23.05.2017 – 24.05.2017 täienduskoolituse “Ühistu juhtimine: baasteadmised, organisatsioon ja seadusandlus” materjalid:

Ühistu baasteadmised I – Jaan Leetsar 23.05.2017

Ühistu baasteadmised II – Jaan Leetsar 23.05.2017

Ühistuline organisatsioon I – Vahur Tõnissoo 23.05.2017

Ühistuline organisatsioon II – Vahur Tõnissoo 23.05.2017

Ühistu seadusandlus – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk 24.05.2017

Alljärgnevad dokumendid on koostatud koolituse käigus grupitööna. Dokumendid sobivad praktikas kasutuselevõtuks, kuid eelduslikult vajavad täpsustamist küsimustes, mis sõltuvad teie vajadustest ja eesmärkidest. Põhikirja dokumendis on peamised sellised kohad kollasega esile tõstetud. Üldkoosoleku protokolli puhul on päevakord ja otsustus küsimused näitlikud ning tekstid tuleks asendada teie soovitud punktidega. Küsimuste korral on Advokaadibüroo LEXTAL meeleldi valmis abistama!

TÜ näidis põhikiri 24.05.2017 – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk

Korralise üldkoosoleku protokoll 24.05.2017 – Olavi-Jüri Luik ja Tiina Pukk

 

30.05.2017 täienduskoolituse “Koolitus ühistu liikmele: majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine” materjalid:

Majandusteadmised, finantsanalüüs ja kapitali kaasamine – Jüri Lehtsaar 30.05.2017

Alljärgnev dokument on abivahend bilansi ja kasumiaruande horisontaal- ja vertikaalanalüüsiks ning rahandussuhtarvude arvutamiseks. Sisestage ainult oma ettevõtte andmed bilansi ja kasumiaruande vastavatele ridadele.

Finantsanalüüsi näide – Jüri Lehtsaar 30.05.2017

 

08.06.2017 – 09.06.2017 täienduskoolituse “Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis” materjal:

Koostöö arendamine ja läbirääkimine ühistulises organisatsioonis – Ene Seidla 08.06.-09.06.2017

 

08.09.2017 täienduskoolituse “Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid” materjal:

Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid – Ene Seidla 08.09.2017

 

13.09.2017 – 14.09.2017 täienduskoolituse “Ühistu kasvatamine läbi finantsjuhtimise ja kapitali kaasamise” materjal:

Finantsjuhtimine Wiru Vili TÜ näitel – Meelis Maks 13.09.2017

Ühistu kasvatamine läbi finantsjuhtimise ja kapitaliseerimine – Meelis Annus 13.09.2017

Võõrkapitali kaasamine ühistu arenguks TÜ Farm In näitel – Margo Kuusk 14.09.2017

Panga kui kreeditori vaade esitatud taotlusele – Brit Padjus 14.09.2017

 

19.09.2017 täienduskoolituse “Alustava ühistu juhi täienduskoolitus” materjal:

Alustava ühistu juhi täienduskoolitus – Mart Undrest 19.09.2017

 

12.10.2017 täienduskoolituse “Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid” materjal:

Ühistuline organisatsioon – tunne oma liikmeid – Ene Seidla 12.10.2017

 

14.12.2017 täienduskoolituse “Riskijuhtimine põllumajanduses” materjal:

Riskijuhtimine põllumajanduses – Rando Värnik 14.12.2017